Kandydat

Jesteś tutaj: Strona główna » Kandydat

Stosunki międzynarodowe

Historia

Studia wschodnie

1. Dlaczego warto studiować w Białymstoku?

 • Będąc naszym studentem możesz liczyć na szeroki wachlarz stypendiów i innych form wsparcia twojej aktywności.
 • Studiujesz w kameralnym i wygodnym do życia ośrodku miejskim położonym w pięknym otoczeniu natury.
 • Nasz Wydział ma ponad 50-letnią tradycją akademicką i współpracuje z wieloma innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
 • Zapewniamy kompetentną kadrę naukową związaną nie tylko z Białymstokiem i Podlasiem, ale także z innymi ośrodkami, w tym z Warszawą i Krakowem.
 • Posiadamy kategorię naukową „A”, a pracownicy wydziału realizują kilkanaście projektów grantowych, dotyczących np. związków historii ze środowiskiem naturalnym, budżetów armii nowożytnych czy sytuacji kobiet w XX w. na łączną kwotę ponad 6 mln. złotych.
 • Wydział regularnie otrzymuje certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co jest dowodem naszych starań o utrzymanie wysokiej jakości obsługi dydaktycznej.
 • realizowany na uczelni program Erasmus+ pozwala odbyć część studiów na 30 zagranicznych uniwersytetach (m. in. Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Macedonia, Chorwacja, Turcja, Rosja, Kosowo, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Białoruś, Finlandia, Ukraina), a w ramach programu MOST na innych uczelniach w Polsce.
 • Możesz dowolnie rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działających u nas kół naukowych i innych organizacji studenckich.
 • Osoby marzące o ścieżce naukowej mogą podjąć studia w Szkole Doktorskiej i rozpocząć współpracę przy licznych projektach badawczych realizowanych przez naszych pracowników.

2. Nasi absolwenci

Spośród absolwentów naszego Wydziału kilkanaście osób osiągnęło tytuł profesora, kilkadziesiąt stopień doktora habilitowanego i kilkaset doktora. Wielu absolwentów wybrało karierę poza murami uczelni. Są wśród nich np.:

 • Monika  Andrulewicz – dziennikarka, Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku
 • Adam  Andruszkiewicz – wiceminister Cyfryzacji
 • Dżenneta  Bogdanowicz – właścicielka Tatarskiej Jurty i promotorka dziedzictwa Tatarów polskich
 • Gen. Krzysztof Aleksander  Bondaryk – dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii przy Ministerstwie Obrony Narodowej, b. szef ABW
 • Jacek Brzozowski – dyrektor departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku
 • Jarosław  Budnik – dyrektor Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej; b. burmistrz Dąbrowy Białostockiej
 • Tadeusz  Ciszkowski – b. dyrektor Departamentu Prezydenta M. Białystok; b. burmistrz Dąbrowy Białostockiej
 • Małgorzata  Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Stanisław  Derehajło – wicemarszałek Województwa Podlaskiego, b. doradca Ministra Nauki
 • Radosław  Dobrowolski – burmistrz Supraśla
 • Antoni Teodor  Grodzki – dyrektor VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
 • Marek  Kietliński – dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
 • Józef  Klim – dyrektor LO przy Politechnice Białostockiej, b. poseł na Sejm RP (2 kadencje), b. wicewojewoda podlaski, b. wiceprezydent Białegostoku
 • Eugeniusz  Korneluk – naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku
 • Cezary  Kuklo – b. dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Mirosław  Lech – wójt gminy Korycin
 • Andrzej  Lechowski – b.  dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 • Witold  Liszkowski – b. wójt Puńska
 • Łukasz  Lubicz-Łapiński – dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
 • Adrian  Łuckiewicz – burmistrz Wasilkowa
 • Dariusz  Mierzyński – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku
 • Magdalena  Muskała (z d. Łozowska) – kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Tomasz  Naruszewicz – wójt gminy Bakałarzewo
 • Dariusz  Piontkowski – poseł na Sejm RP, minister Edukacji Narodowej
 • Wiesław  Płoński – dziennikarz TVP Białystok
 • Iwona  Pugacewicz – Dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne w Paryżu
 • Paweł  Radziejewski – kierownik archiwum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Tadeusz  Radziwonowicz – dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach
 • Jerzy  Sołdatow – zastępca Komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
 • Wojciech  Śleszyński – dyrektor Muzeum Sybiru
 • Marcin  Tomkiel – rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  3. Oferowane kierunki studiów

  Świat w twoich rękach

  JEŻELI…
  …masz interdyscyplinarne zainteresowania,
  …pasjonuje Cię współczesny świat, polityka, kultura, religia,
  …interesujesz się bezpieczeństwem międzynarodowym,
  …chciałbyś podjąć pracę w administracji państwowej bądź samorządowej,
  …marzysz o karierze polityka, redaktora, celnika, prezentera telewizyjnego czy dyplomaty

  wybierz
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Stosunki międzynarodowe to nowoczesny kierunek studiów, uwzględniający przemiany i wymagania współczesnego świata. Adresowany jest do osób zainteresowanych bieżącymi wydarzeniami politycznymi, postrzeganymi w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych, kulturowych, ekonomicznych, religijnych etc.

  Oferujemy 3 stopnie studiów (licencjacki, magisterski i studia doktoranckie realizowane w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB). W ramach studiów realizowane są moduły tematyczne: warsztatowy, historyczno-politologiczny, ekonomiczno-prawny czy społeczno-kulturowy. Na 2 stopniu student kierunku stosunki międzynarodowe wybiera dwa z oferowanych bloków tematycznych:

  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • amerykanistyczny
  • wschodoznawczy.

  Najlepsi studenci na 2 i 3 stopniu studiów mogą liczyć na zatrudnienie w licznych projektach grantowych Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki, realizowanych przez naszych pracowników.

  Co po studiach?

  Wszechstronna wiedza i tzw. umiejętności miękkie zdobyte podczas studiów pozwalają naszym absolwentom podjąć pracę w rozmaitych instytucjach związanych z administracją, promocją, służbami mundurowymi, mediami, handlem międzynarodowym i polityką.

  Zajęcia prowadzi kompetentna i różnorodna kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym np.:

  • prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego
  • dyrektor Muzeum Sybiru
  • pracownicy muzeów w Białymstoku i regionie
  • pracownicy Archiwum Państwowego w Białymstoku czy Telewizji Białystok.

  Ruszaj w podróż w czasie

   JEŻELI…
  …jesteś humanistą,
  …interesuje Cię życie ludzi w minionych epokach,
  …chciałbyś bliżej poznać dzieje wojen, kultury, gospodarki, religii i dyplomacji,
  …planujesz pracę w muzeum, archiwum, IPN-ie, szkole, telewizji, radiu, gazecie, firmach turystycznych lub… w Sejmie,
  …marzysz o karierze naukowca

  wybierz
  HISTORIĘ

  W ramach studiów historycznych oferujemy dwie ścieżki kształcenia:

  1. historia w ujęciu klasycznym, adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii. Od drugiego roku I stopnia studiów studenci realizują bloki tematyczne archiwistyczny oraz ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego.
  2. historia wojskowości i służb mundurowych: w ramach tego programu, oprócz bloku przedmiotów z historii poszczególnych epok, są realizowane przedmioty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ujęciu historycznym i współczesnym, na przykład: bronioznawstwo, munduroznawstwo, historia inżynierii wojskowej, propaganda wojenna, współczesne armie i konflikty zbrojne, prawo i etyka konfliktów zbrojnych, strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI w.

  Na 2 stopniu studiów istnieje możliwość zdobycia uprawnień zawodu nauczyciela wszystkich typów szkół. Oferujemy także 3 stopień studiów realizowany w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB.

  Najlepsi studenci na 2 i 3 stopniu studiów mogą liczyć na zatrudnienie w licznych projektach grantowych Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki, realizowanych przez naszych pracowników.

  Co po studiach?

  Studia historyczne uczą zarówno szerokiego spojrzenia na przeszły i współczesny świat, jak i krytycznej oceny dostrzeganych zjawisk. Nasi absolwenci przygotowani są przede wszystkim do pracy w charakterze historyka w rozmaitych instytucjach kulturalno-oświatowych takich jak muzea, archiwa, galerie, biblioteki i szkoły. Dzięki kreatywności i dużej wiedzy o świecie wielu naszych absolwentów podjęło pracę w mediach, organizacjach turystycznych, czy instytucjach samorządowych. Rozwijane w trakcie studiów tzw. umiejętności miękkie znacznie zwiększają szanse na zdobycie pracy w miejscach niekoniecznie związanych z historią, ale ceniących w swych pracownikach kreatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole i samodyscyplinę, tj. banki, agencje reklamowe, służby mundurowe, agencje nieruchomości itd. Studiowanie historii to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również umiejętności pożądanych na szybko zmieniającym się rynku pracy.

  Zajęcia prowadzi kompetentna i różnorodna kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym np.:

  • b. dyrektor IPN i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
  • dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
  • Pracownicy Muzeum Wojska w Białymstoku i innych muzeów w Białymstoku i regionie
  • Wojewódzki Konserwator Zabytków.

  Twoje okno na Wschód

  JEŻELI…
  …chciałbyś rozwijać i utrzymywać w przyszłości kontakty zawodowe ze Wschodem w sferze gospodarczej, politycznej, kulturalnej,
  …poznać specyfikę komunikacji międzykulturowej i wykorzystać ją w pracy w różnych mediach,
  …prowadzić działalność gospodarczą w obszarze turystyki historycznej i promocji dziedzictwa kulturowego w regionie i na rynkach wschodnich,
  …posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym jednym wschodnioeuropejskim

  wybierz
  STUDIA WSCHODNIE 

  Studia wschodnie to interdyscyplinarne studia I stopnia odnoszące się do dwóch obszarów kształcenia: nauk humanistycznych i społecznych. Unikatowość tego kierunku polega na łączeniu bloków tematycznych pozwalających na kompleksową analizę specyfiki krajów obszaru postradzieckiego oraz ich otoczenia międzynarodowego (np. państw Dalekiego Wschodu).

  Studia wschodnie umożliwią zdobycie kwalifikacji pozwalających na skuteczne nawiązywanie kontaktów o charakterze politycznym, kulturalnym i turystycznym
  z partnerami wschodnimi. Ważnym uzupełnieniem kompetencji zdobytych podczas studiów jest umiejętność posługiwania się językami obcymi, w tym jednym wschodnioeuropejskim. Fakultatywnie oferujemy możliwość poznania podstaw języka chińskiego (mandaryńskiego).

  Student ma możliwość wyboru jednego z modułów tematycznych:

  • Ideologia, kultura, religia w państwach postradzieckich
  • Dziedzictwo kulturowe i turystyka, historyczna wschodniego pogranicza UE.

  Absolwentom proponujemy studia II stopnia na kierunkach: stosunki międzynarodowe lub historia.

  Zajęcia prowadzi kompetentna i różnorodna kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym np.:

  • Dyrektor Muzeum Sybiru
  • Pracownicy Muzeum Wojska w Białymstoku

  Co po studiach?

  Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwoli Ci zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz nie tylko w rozmaitych instytucjach kultury i fundacjach działających na styku kultur Wschodu i Zachodu, ale także mediach, firmach współpracujących z partnerami wschodnimi lub podczas osobistej działalności turystycznej, politycznej, czy artystycznej.